Συγκριτική μελέτη της στάσης,της πρόθεσης και της συμπεριφοράς ως προς τη φυσική δραστηριότητα μεταξύ μαθητών δυτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Master thesis)

Λαφαζάνη, Πολυχρονία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Special education schools
Physical activity
Self-perception in children
Keywords: Σχολική μονάδα ειδικής αγωγής,Φυσική δραστηριότητα,Αυτοαντίληψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6659
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5596
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01995.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία26.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6659
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5596
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons