Διερεύνηση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω εννοιλογικής χαρτογράφησης σε υπολογιστικό περιβάλλον (Master thesis)

Τσιγγίδου, Σουλτάνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Screen activities
Conceptual mapping
Physical activity
Keywords: Εννοιλογική χαρτογράφηση,Φυσική δραστηριότητα,Ελεύθερος χρόνος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6660
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9292
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01996.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία22.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6660
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9292
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons