Μελέτη της σχέσης συστηματικής αθλητικής δραστηριότητας και του δείκτη μάζας σώματος με τη βηματομετρική φυσική δραστηριότητα σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών (Master thesis)

Μπογιατζίδης, Ευθύμιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Body mass index
Sport activities
Keywords: Δείκτης μάζας σώματος,Αθλητικές δραστηριότητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6661
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8364
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01997.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία32.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6661
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8364
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons