Η αποτελεσματικότητα ενός μικτού μοντέλου διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στο λύκειο (Master thesis)

Κοτσιάνη, Αθανασία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical education
Information and Communications Technology
Teaching model
Keywords: Φυσική αγωγή,Ανάμικτο μοντέλο,Λύκειο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6665
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5475
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02038.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία44.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6665
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5475
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons