Η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμματος παραδοσιακών χορών στην ανάπτυξη χορευτικών δεξιοτήτων και στο κλίμα παρακίνησης μαθητών και μαθητριών γυμνασίου (Master thesis)

Αραπίτσα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance
Dancing skills
Motivation
Keywords: Παραδοσιακός χορός,Δεξιότητα,Παρακίνηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6667
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5698
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02040.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία26.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6667
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5698
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons