Συγκριτική αξιολόγηση της στάσης της αντιλαμβανόμενης γνώσης και της αυτό-αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της μεθόδου project στο νέο λύκειο (Master thesis)

Καρακύριος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Self-efficacy
Project method in teaching
Perceived knowledge
Keywords: Αυτό-αποτελεσματικότητα,Σχέδιο εργασίας,Αντιλαμβανόμενη γνώση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6668
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.867
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02041.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία30.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6668
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.867
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons