Οι σκέψεις των κολυμβητών στον αγώνα,η συμπεριφορά του προπονητή και κατά πόσο συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά με το αγωνιστικό άγχος τους (Master thesis)

Καλογεράκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Swimmers
Mental stress
Confidence
Keywords: Κολυμβητής,Αγωνιστικό άγχος,Συμπεριφορά προπονητή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6669
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1036
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02042.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία31.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6669
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1036
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons