Διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας (Master thesis)

Ντάκουρης, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Outdoor activities
Recreation areas
Participation motives
Keywords: Υπαίθριες δραστηριότητες,Αναψυχή,Κίνητρο συμμετοχής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6670
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6157
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02043.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία20.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6670
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6157
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons