Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συσχέτιση με τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής (Master thesis)

Ποτουρίδου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Outdoor activities
Recreational use
Environmental awareness
Keywords: Υπαίθριες δραστηριότητες,Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6671
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9598
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02044.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία30.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6671
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9598
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons