Οι επιπτώσεις της χρήσης των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας (Social Media-Web 2)από συλλόγους στους αθλητές και τις ομάδες τους (Master thesis)

Μπεκερίδης, Ζαφείριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Social media
Athletic identity
Competitiveness
Keywords: Κοινωνικά μέσα επικοινωνίας,Αθλητική ταυτότητα,Ανταγωνιστικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6672
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5159
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02045.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία38.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6672
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5159
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons