Η επίδραση διαφορετικής διάρκειας ενεργητικής και παθητικής αποκατάστασης στην κολυμβητική απόδοση σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μέγιστης έντασης (Master thesis)

Κωστούλας, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Swimming
Passive recovery
Performance
Keywords: Κολύμβηση,Απόδοση,Ενεργητική αποκατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6673
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.937
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02046.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία18.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6673
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.937
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons