Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων ασκουμένων σε ιδιωτικά και δημοτικά γυμναστήρια (Master thesis)

Μαραντίδου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical fitness centers
Participation motives
Self-determination
Keywords: Γυμναστήριο,Κίνητρο συμμετοχής,Αυτοκαθορισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3972
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02047.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία19.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3972
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons