Μηχανικά χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα συμβατικά συμπυκνωμένου και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος διαφορετικών τσιμέντων με χρήση πρόσθετου ρύθμισης του ιξώδους (V.M.A.) (Master thesis)

Βουτεκάκη, Μαρία-Στυλιανή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Self-consolidating concrete
Reinforced concrete
Cement composites--Testing
Viscosity
Keywords: Aυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Τσιμέντο,Ανθεκτικότητα,Ιξώδες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6676
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.163
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0350ΔΠΘ_ΒΟΥΤΕΚΑΚΗ.Μ-ΜΚ2525.pdf42.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6676
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.163
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons