Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς και ανθεκτικότητας αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων C25/30 και C30/37 με προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου 12ΜΜ (Master thesis)

Αποστολίδης, Πρόδρομος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Self-consolidating concrete
Reinforced concrete
Cement composites--Testing
Propene
Keywords: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Τσιμέντο,Ανθεκτικότητα,Πολυπροπυλένιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6678
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3496
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0343ΔΠΘ_ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.Π-Μ2518.pdf23.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6678
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3496
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons