Διερελυνηση της αντίληψης και των στάσεων Ελλήνων φοιτητών έναντι επιλογής φιλικών προς το περιβάλλον αθλητικών "υπηρεσιών" (Master thesis)

Χορτιατινός, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Sports services
Green marketing
Consumer behavior
Keywords: Αθλητικές υπηρεσίες,Περιβάλλον,Πράσινο μάρκετινγκ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6679
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5732
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02050.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία16.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6679
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5732
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons