Κινητική απόδοση και βηματομετρική φυσική δραστηριότητα σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (Master thesis)

Λογκιζίδου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Motor performance
Obesity in children--Prevention
Physical activity
Keywords: Κινητική απόδοση,Παιδική παχυσαρκία,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6680
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02051.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία15.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6680
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7931
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons