Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων και επισκευή με λεπτό μανδύα από ωπλισμένο σκυρόδεμα (Master thesis)

Κάραλης, Απόστολος Αθ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Building construction
Keywords: Δομικές κατασκευές,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Αντισεισμική προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6682
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9264
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0349ΔΠΘ_ΚΑΡΑΛΗΣ.Α-Μ2524.pdf40.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6682
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9264
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons