Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθρων δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας σε μαθητές Ε΄και ΣΤ΄τάξης του δημοτικού σχολείου Πόρου (Master thesis)

Γελαλή, Τασούλα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Outdoor activities
Environmental responsibility
Recreation
Keywords: Υπαίθριες δραστηριότητες,Περιβαλλοντική υπευθυνότητα,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6689
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1164
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02052.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία22.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6689
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1164
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons