Περιβαλλοντική υπευθυνότητα και επίπεδο φυσικής δραστηριότητας μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Κακαρίνου, Βικτωρία

Alternative title / Subtitle: Η περίπτωση του ΚΠΕ Παρανεστίου
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Environmental responsibility
Physical activity
Environmental education
Outdoor activities
Keywords: Υπαίθριες δραστηριότητες,Περιβαλλοντική υπευθυνότητα,Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6690
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7050
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02053.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία18.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6690
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7050
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons