Φυσικές ικανότητες και καθιστική συμπεριφορά σε παιδιά ηλικίας 13-15 ετών (Master thesis)

Κεχαγιάς, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical abilities
Sedentary behavior in children
Cardiovascular endurance
Keywords: Φυσικές ικανότητες,Καθιστική συμπεριφορά,Καρδιαναπνευστική αντοχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6693
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.914
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02056.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία17.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6693
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.914
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons