Διαχρονική εξέλιξη και ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της επίδοσης στα αγωνίσματα στίβου των μεσογειακών αγώνων (Master thesis)

Κυριακουλάκης, Θρασύβουλος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Track and field
Performance
Muscle system
Keywords: Στίβος,Απόδοση,Μυϊκό σύστημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6697
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2535
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02060.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία22.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6697
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2535
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons