Οξείες καρδιαγγειακές ανταποκρίσεις υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθητών/μαθητριών ηλικίας 13 έως 15 ετών μετά την εφαρμογή διαφορετικών μορφών άσκησης σε ένα τυπικό μάθημα φυσικής αγωγής στο σχολικό περιβάλλον (Master thesis)

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Obesity in children--Prevention
Blood pressure
Physical education
Keywords: Παιδική παχυσαρκία,Αερόβια άσκηση,Φυσική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6698
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3805
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02061.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία21.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6698
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3805
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons