Αξιολόγηση της καρδιαγγειακής λειτουργίας κατά τη διάρκεια προοδευτικά αυξανόμενης άσκησης σε σχέση με την απόδοση παραμέτρων φυσικής κατάστασης και ανάλογα με τη χρονολογική και νοητική ηλικία (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Cardiovascular function
Mental retardation
Aerobic exercises
Physical fitness
Keywords: Καρδιαγγειακή λειτουργία,Αρτηριακή πίεση,Αερόβια άσκηση,Φυσική κατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6702
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4066
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02065.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία16.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6702
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4066
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons