Η επίδραση της μεταβαλλόμενης εξάσκησης στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων του ποδοσφαίρου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών (Master thesis)

Παπαδάκης, Λεωνίδας

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Football
Developmental age
Practice
Keywords: Ποδόσφαιρο,Εξάσκηση,Δεξιότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6703
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1813
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02066.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία17.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6703
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1813
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons