Έλεγχος αξιοπιστίας της ατομικής καρτέλας αξιολόγησης χορευτικής απόδοσης σε αρχάρια παιδιά (Master thesis)

Τσιρεμέ, Νίκη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance
Dance performance
Reliability
Keywords: Παραδοσιακός χορός,Χορευτική απόδοση,Αξιοπιστία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6705
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1099
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02068.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία14.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6705
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1099
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons