Διερεύνηση διατροφικών συνηθειών και αυτοαποτελεσματικότητα ενηλίκων ασκουμένων σε ομαδικά προγράμματα (Bachelor thesis)

Χαλκιοπούλου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Eating habits
Self-efficacy
Exercise program
Keywords: Διατροφική συνήθεια,Αυτοαποτελεσματικότητα,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6709
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4552
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01610.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία24.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6709
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4552
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons