Αξιολόγηση του συντονισμού και της ισορροπίας σε αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης και χορεύτριες κλασικού μπαλέτου (Bachelor thesis)

Γκορτσίλα, Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Synchronized swimming--Coaching
Ballet
Coordination
Balance
Keywords: Συγχρονισμένη κολύμβηση,Κλασικό μπαλέτο,Ισορροπία,Συντονισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6711
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8345
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01612.pdfΠτυχιακή Εργασία22.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6711
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8345
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons