Διαφοροποίηση του επιπέδου της δύναμης σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών μετά τη διακοπή ενός προγράμματος ενδυνάμωσης (Master thesis)

Φραγκούλη, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Jumping ability
Strengthening
Childhood
Keywords: Αλτική ικανότητα,Ενδυνάμωση,Παιδική ηλικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1899
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02033.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία27.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1899
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons