Τάσεις,προοπτικές και τυπολογία του τουρισμού στην Ελλάδα με έμφαση στον αθλητικό τουρισμό (Doctoral thesis)

Υφαντίδου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Sports and tourism
Tourist behavior
Marketing
Keywords: Αθλητικός τουρισμός,Συμπεριφορά,Τυπολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.274
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01926.pdfΔιδακτορική Διατριβή97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.274
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons