Η γήρανση με ποιότητα στα άτομα τρίτης ηλικίας του ελλαδικού χώρου (Doctoral thesis)

Λαϊλόγλου, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Elderly people
Quality of life
Physical activity
Functional status
Keywords: Τρίτη ηλικία,Ποιότητα ζωής,Φυσική δραστηριότητα,Λειτουργικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6729
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6533
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01941.pdfΔιδακτορική Διατριβή136.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6729
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6533
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons