Η εφαρμογή προγραμμάτων εργασιακού αθλητισμού ως μέσο βελτίωσης της υγείας και δεικτών παραγωγικότητας των εργαζομένων (Doctoral thesis)

Τριγώνης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Sports activities
Long term exercising
Athletic recreational program
Keywords: Εργασιακός αθλητισμός,Ελεύθερος χρόνος,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6731
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2483
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01943.pdfΔιδακτορική Διατριβή56.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6731
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2483
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons