Πολιτικές διαχείρισης ουρών για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επίγεια και διαστημικά διαδίκτυα (Doctoral thesis)

Δημητρίου, Στυλιανός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Networks
Queue management
Keywords: Επίγεια διαδίκτυα,Διαστημικά διαδίκτυα,Αρχιτεκτονική Disruption Tolerant Networking (DNT)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6733
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2403
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0001ΔΠΘ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Δ2114.pdf31.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6733
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2403
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons