Πρότυπα μεταβολής κινηματικών και μυοηλεκτρικών παραγόντων κατά την εκμάθηση απλών κινητικών δεξιοτήτων (Doctoral thesis)

Αγγελούσης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Movement skills
Kinematic factors
Performance
Keywords: Κινητικές δεξιότητες,Κινηματικοί παράγοντες,Επίδοση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6735
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4468
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01945.pdfΔιδακτορική Διατριβή125.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6735
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4468
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons