Η ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και καθυστερημένου μυϊκού πόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης σε άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα (Doctoral thesis)

Γερμανού, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Oxidative stress
Arthritis--Alternative treatment
Muscle pain
Keywords: Οξειδωτικό στρες,Αρθρίτιδα,Μυϊκός πόνος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4035
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01948.pdfΔιδακτορική Διατριβή65.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4035
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons