Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και αντιλαμβανόμενο περιβάλλον στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Doctoral thesis)

Σίσκος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Emotional intelligence
Physical education
Metacognitive strategy
Keywords: Συναισθηματική μάθηση,Φυσικά αγωγή,Στρατηγική μεταγνώσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.373
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01949.pdfΔιδακτορική Διατριβή62.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.373
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons