Μοντελοποίηση και έλεγχος υβριδικού συστήματος (Φ.Β. γεννήτριας και ανεμογεννήτριας μονίμου μαγνήτη) σε αυτόνομη και παράλληλη λειτουργία με ηλεκτρικό δίκτυο (Doctoral thesis)

Σκρέτας, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Hybrid power systems
Renewable energy sources
Electric power systems
Keywords: Ηλεκτρικά συστήματα ισχύος,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6743
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6970
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0005ΔΠΘ_ΣΚΡΕΤΑ.Σ-Δ2121.pdf58.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6743
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6970
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons