Ειδικές τεχνικές επιδιόρθωσης κόμβων μετά από σεισμό - Πειραματική διερεύνηση, μηχανισμοί αστοχίας (Doctoral thesis)

Σιρκελής, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Earthquake engineering
Beam -column joints
Concrete-filled tubes
Keywords: Μέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης,Αστοχία κόμβων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6746
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4661
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0008ΔΠΘ_ΣΙΡΚΕΛΗΣ.Γ-Δ2126.pdf95.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6746
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4661
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons