Επίδραση της σκυδραϊκής γης στη θλιπτική αντοχή και στο ανοικτό πορώδες του τσιμεντολιθώματος (Doctoral thesis)

Σάββα, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Pozzuolanas
Cement
Keywords: Πουζολάνες,Σκυδραϊκή γη,Θλιπτική αντοχή τσιμεντολιθώματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6748
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9519
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0010ΔΠΘ_ΣΑΒΒΑ.Α-Δ2129.pdf23.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6748
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9519
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons