Η επίδραση ενός περιεγχειρητικού προγράμματος θεραπευτικής άσκησης στην ποιότητα ζωής των ασθενών πριν και μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος για οστεοαρθρίτιδα (Doctoral thesis)

Ευγενιάδης, Γεώργιος

Alternative title / Subtitle: Κλινική και πειραματική μελέτη
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Total knee replacement
Osteoarthritis--Alternative treatment
Exercise therapy
Quality of life
Keywords: Αρθροπλαστική,Γόνατο,Οστεοαρθρίτιδα,Θεραπευτική άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6749
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9680
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01951.pdfΔιδακτορική Διατριβή42.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6749
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9680
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons