Εφαρμογή της δέσμης κινητικής αξιολόγησης <>σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών δημοτικών σχολείων της Ελλάδας (Doctoral thesis)

Ελληνούδης, Θεόδωρος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Movement difficulties
Movement assessment battery for children
Developmentally disabled children
Keywords: Κινητική αδεξιότητα,Αναπτυξιακή δυσλειτουργία,Κινητικές δυσκολίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6750
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8548
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01952.pdfΔιδακτορική Διατριβή40.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6750
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8548
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons