Οι κακώσεις της άρθρωσης του γόνατος και της ποδοκνημικής στην ενόργανη αγωνιστική γυμναστική (Doctoral thesis)

Κυριαλάνης, Πασχάλης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Artistic gymnastics
Ankle--Abnormalities--Surgery
Knee--Wounds and injuries
Keywords: Κάκωση,Γόνατο,Ενόργανη γυμναστική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6754
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2817
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01956.pdfΔιδακτορική Διατριβή91.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6754
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2817
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons