Ικανότητα αναγνώρισης μαθητών με κινητική αδεξιότητα από καθηγητές φυσικής αγωγής,δασκάλους και γονείς (Doctoral thesis)

Κυπαρίσσης, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Developmental coordination disorders
Movement assessment battery for children
Movement difficulties
Keywords: Κινητική αδεξιότητα,Κινητικές δυσκολίες,Φυσική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6756
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2900
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01958.pdfΔιδακτορική Διατριβή44.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6756
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2900
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons