Επεξεργασία ψηφιακών εγγράφων (Doctoral thesis)

Νικολάου, Νίκος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Pattern recognition
Digital documents processing
Keywords: Μείωση χρωμάτων,Δυαδικοποίηση έγχρωμων εγγράφων,Τμηματοποίηση ιστορικών εγγράφων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1263
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0013ΔΠΘ_ΝΙΚΟΛΑΟΥ.Ν-Δ2135.pdf34.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1263
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons