Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών έγχρωμης όρασης μηχανών (Doctoral thesis)

Λουβερδής, Γεράσιμος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Color image processing
Computer vision
Keywords: Μη γραμμική επεξεργασία εικόνων,Μοντέλο ασαφούς λογικής,Επεξεργαστής ασαφούς λογικής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6759
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3026
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0016ΔΠΘ_ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ.Γ-Δ2138.pdf34.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6759
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3026
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons