Αποτελεσματικότητα της μεθόδου PNF(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) στον κινητικό έλεγχο ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο (Doctoral thesis)

Μαυρομούστακος, Σάββας

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
Lumbar curve
Rehabilitation
Keywords: Αποκατάσταση,Οσφυαλγία,Κινητικός έλεγχος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6760
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1859
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01959.pdfΔιδακτορική Διατριβή43.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6760
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1859
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons