Η επίδραση της συμπεριφοράς του προπονητή και της κοινωνικής στήριξης στη διαμόρφωση των σκέψεων των αθλητών και αθλητριών (Doctoral thesis)

Ζουρμπάνος, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Social support
Self-talk
Coaches behaviour
Keywords: Κοινωνική στήριξη,Αυτό-ομιλία,Προπονητική συμπεριφορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6761
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7982
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01960.pdfΔιδακτορική Διατριβή56.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6761
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7982
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons