Αυτοαντίληψη,συμπεριφορά και ικανοποίηση μαθητών στο σχολείο,τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή (Doctoral thesis)

Καλογιάννης, Περικλής

Alternative title / Subtitle: Μία διαχρονική μελέτη
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Self-perception in children
Athletics
Physical education
Keywords: Αυτοαντίληψη,Φυσική αγωγή,Συμπεριφορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6766
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2882
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01964.pdfΔιδακτορική Διατριβή75.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6766
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2882
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons