Η επίδραση της ομαδοποιημένης,διαδοχικής και τυχαίας μεθόδου εξάσκησης στην εκμάθηση πρωτότυπων κινητικών δεξιοτήτων (Doctoral thesis)

Πολλάτου-Ζαρογιάννη, Ελιζάνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Motor Skills
Practicing
Throwing motion
Keywords: Κινητική δεξιότητα,Εξάσκηση,Ρίψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6767
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9328
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01965.pdfΔιδακτορική Διατριβή49.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6767
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9328
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons