"Σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στον σύγχρονο αστικό ιστό" - Το Αλατζά Ιμαρέτ τζαμί και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων εικονικής αναπαράστασης στην ανάδειξη μνημείων (Doctoral thesis)

Ουδατζή, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Subject classification: Historic monuments
Visual technology
Keywords: Τέμενος Αλατζά Ιμαρέτ,Τεμένη Θεσσαλονίκης,Εικονική αναπαράσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6770
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1156
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0020ΔΠΘ_ΟΥΔΑΤΖΗ.Κ-Δ2142.pdf99.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6770
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1156
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons