Σχεδιασμός και προσομοίωση νανοηλεκτρονικών κυκλωμάτων - κβαντικών κυψελιδωτών αυτομάτων (Doctoral thesis)

Μαρδύρης, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Quantum cellular automata
Nanoelectronics
Keywords: Κβαντικά κυψελιδωτά αυτόματα,Νανοηλεκτρονικές διατάξεις,Πολυπλέκτες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5771
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0024ΔΠΘ_ΜΑΡΔΥΡΗΣ.Β-Δ2146.pdf56.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5771
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons